Data Pembimbing Skripsi Ganjil 2018/2019

Diberitahukan kepada mahasiswa/i Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah melakukan seminar proposal, maka dengan ini menetapkan pembimbing skripsi sebagai berikut:

NoNamaNIMPembimbing IPembimbing II
1Rochmad Adhim15650107Dr. Cahyo CrysdianRoro Inda Melani, M.T., M.Sc
2Saiful Bahri14650101Dr. M. Faisal, M.TM. Imammuddin, Lc., M.A
3Nur Azizah 14650038Dr. M. Amin Hariyadi, M.TAinatul Mardhiyah, M.CS
4Muhammad Fahmi Kurniawan 14650074Dr. M. Amin Hariyadi, M.TAjib Hanani, M.T
5Mochamad Khozinudin14650033Dr. M. Amin Hariyadi, M.TM. Imammuddin, Lc., M.A
6Sayyidatun Najah15650046Dr. M. Faisal, M.THani Nurhayati, M.T
7Faris Ardiansyah 12650077Dr. M. Amin Hariyadi, M.TM. Imammuddin, Lc., M.A
8Nanda Akbarul Dwi Laksono B14650043Dr. M. Faisal, M.TKhadijah F.H. Hole, M.Kom
9Ferly Firdaus NA13650113Dr. M. Faisal, M.TM. Imammuddin, Lc., M.A

Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.