Data Pembimbing Skripsi September Semester Ganjil 2018/2019

Diberitahukan kepada mahasiswa/i Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah melakukan seminar proposal, maka dengan ini menetapkan pembimbing skripsi sebagai berikut:

NoNimNamaPembimbing 1Pembimbing 2
114650016Mahbub JunaidiDr. M. Amin Hariyadi, M.TM. Imammuddin, Lc., M.A
214650061M. Wildan TaufiqurrahmanDr. M. Amin Hariyadi, M.TM. Imammuddin, Lc., M.A
315650031Alfiana Intan KarimaFachrul Kurniawan, M.MTAjib Hanani, M.T
415650047Siti Khodijah HidayatiFachrul Kurniawan, M.MTAinatul Mardhiyah, M.CS
515650060Dewi Alfiyatul ulaFachrul Kurniawan, M.MTKhadijah F.H. Hole, M.Kom
615650052Naufal Andrianto NurfauziDr. M. Amin Hariyadi, M.TFresy Nugroho, M.T
714650028Abdul RahmanFresy Nugroho, M.THani Nurhayati, M.T
814650099Masfuadi Iskandar SyahIrwan Budi Santoso, M.KomSupriyono, M.Kom
913650082m. Fahrudin Mahdi Dr. M. Faisal, M.TYunifa Miftachul Arif, M.T

Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.