Lini Masa

Pengumuman Data Dosen Pembimbing Proposal Skripsi Periode 7 Juni – 6 September 2017

Diberitahukan kepada mahasisawa/i Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bagi mahasisawa/i yang telah mengajukan pembimbing Proposal Skripsi pada periode 7 Juni s/d 6 September 2017 dengan diberitahukan bahwa data Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

NoNamaNIMPembimbing IPembimbing II
1Wanasari Wahyuni13650041Fachrul Kurniawan, M.MTDr. M. Amin Hariyadi, M.T
2Kienna Candra Sasmitandia13650067Fachrul Kurniawan, M.MTHani Nurhayati, M.T
3Nur Kholifah13650009Fachrul Kurniawan, M.MTM. Imammuddin, Lc., M.A
4Saiful Rizal12650083Dr. M. Amin Hariyadi, M.TIrwan Budi Santoso, M.Kom
5Faiq Nukha13650051Fachrul Kurniawan, M.MTDr. M. Faisal, M.T
6Yuli Tri Dianira Saentya Merina13650012Fachrul Kurniawan, M.MTIrwan Budi Santoso, M.Kom
7M. Nabil Fahd Alfachruddin13650075Fachrul Kurniawan, M.MTYunifa Miftachul Arif, M.T
8Ahmad Fathan Hunaifi13650094Dr. M. Faisal, M.TM. Imammuddin, Lc., M.A
9Muh. Bagus Septianto13650069Fachrul Kurniawan, M.MTM. Imammuddin, Lc., M.A
10Ratna Zubaidah13650072Dr. M. Amin Hariyadi, M.TDr. Cahyo Crysdian
11Insan Afifah14650029Dr. M. Faisal, M.TDr. M. Amin Hariyadi, M.T
12Rito Putriwana P14650044Dr. M. Faisal, M.TAjib Hanani, M.T
13Niela Amalina12650133Dr. M. Amin Hariyadi, M.TA'la Syauqi, M.Kom
14Binti Kholifah14650048Dr. M. Faisal, M.TKhadijah F.H. Hole, M.Kom
15Novrindah Alvi Hasanah14650037Dr. M. Faisal, M.TLinda Salma Angreani, M.T
16Tumiyar Junaidi11650091A'la Syauqi, M.KomRoro Inda Melani, M.T., M.Sc
17Achmad Arief Hidayatullah14650032Linda Salma Angreani, M.TSupriyono, M.Kom
18Nindy Agustina14650046Linda Salma Angreani, M.TSupriyono, M.Kom
19Asifatul Mu'awanah14650001Linda Salma Angreani, M.TSupriyono, M.Kom
20Muhammad Muslim14650008Dr. M. Amin Hariyadi, M.TFatchurrochman, M.Kom
21Ahmad Dzul Fikri13650031Dr. Suhartono, M.KomSyahiduz Zaman, M.Kom
22Muhammad Hilmi H.14650011Dr. M. Amin Hariyadi, M.TA'la Syauqi, M.Kom
23Anas Abdur Rohim Khoiri13650095Dr. Suhartono, M.KomM. Ainul Yaqin, M.Kom
24Bayu Andriawan14650014Fatchurrochman, M.KomAinatul Mardhiyah, M.CS
25Wulida Candra Elvaricha14650088Linda Salma Angreani, M.TFatchurrochman, M.Kom
26Naufaldi Rafif Satriya14650068Dr. M. Amin Hariyadi, M.TLinda Salma Angreani, M.T
27Febrian Kurnia Ramadhan13650020Fatchurrochman, M.KomRoro Inda Melani, M.T., M.Sc
28Darmawan Stiawan Afrizon13650108Dr. M. Faisal, M.TFresy Nugroho, M.T
29Mohamud Ahmed Mohamed14650113Irwan Budi Santoso, M.KomDr. Suhartono, M.Kom
30Muhammad Iqbal Muzakki13650026Dr. Suhartono, M.KomFachrul Kurniawan, M.MT

Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.